Potęga umysłu

Wyobraź sobie, że umysł to góra lodowa majestatycznie pływająca po bezmiarze oceanu. Część góry wystaje ponad powierzchnię wody, połyskuje w słońcu, jest widoczna. Jednak dużo większa cześć góry skrywa się pod powierzchnią wody. Czasami można pod wodą dostrzec jej mały fragment, a czasami nie. Zdecydowana większość jest skryta przed wzrokiem i tylko można się domyślać jaki ma kształt i wielkość. To ta niewidoczna część decyduje o wielkości tego, co widać, jak i gdzie ma płynąć góra po oceanie.

Świadomość

Świadomość jest częścią umysłu która podejmuje decyzje, ocenia, myśli logicznie. To ta część góry lodowej połyskująca w słońcu, wystająca ponad powierzchnię wody. Widoczna dla każdego, na której przeważnie koncentruje się cała uwaga.

Podświadomość

Podświadomość, przez innych nazywana nieświadomością, to część umysłu ukrywająca się pod powierzchnią wody. Jest potężna, ma swoje nawyki i przyzwyczajenia. Jej językiem są emocje i obrazy. To ona decyduje o tym, co tak naprawdę dzieje się w życiu. Przeważnie niewidoczna, a jej działania skryte pod powierzchnią wody decydują o całym życiu.

Brak możliwości komentowania.