Nowoczesna autohipnoza

9.00 – POWITANIE, PRZEDSTAWIENIE SIĘ, TEMAT SZKOLENIA
Przywitanie uczestników warsztatu, przedstawienie się, przekazanie podstawowych informacji o warsztacie:

Autohipnoza I stopnia – praktyczne i nowoczesne zastosowanie.

 • Trans
 • Zastosowanie autohipnozy

Cele warsztatu:

 • Zrozumienie procesu transu hipnotycznego
 • Zrozumienie procesu autohipnozy
 • Zrozumienie różnic pomiędzy hipnozą, autohipnozą i medytacją
 • Rozumienie zależności występujących w umyśle, a w szczególności roli świadomości i podświadomości

INFORMACJA O PRZEBIEGU SZKOLENIA

Informacja o rozkładzie godzinowym, co kiedy.

9:45 – PRZERWA KAWOWA

10:00 – PREZENTACJA UCZESTNIKÓW

Przedstawienie się uczestników szkolenie, odpowiedź na pytanie:  

 • Po co tu jestem?
 • Jakie mam oczekiwania?

10:45 – PRZERWA KAWOWA

11:00 – DOŚWIADCZENIE TRANSU

Przeprowadzenie testu podatności, a wprowadzenie uczestników warsztatu w trans hipnotyczny.

Celem sesji jest doświadczenie stanu transu hipnotycznego przez uczestników, podanie sugestii związanych z przyswajaniem sobie umiejętności autohipnotycznych.

11:30 – SPOSTRZEŻENIA UCZESTNIKÓW ZWIĄZANE Z DOŚWIADCZENIEM TRANSU

Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z transem hipnotycznym.

11:45 – PRZERWA KAWOWA

12:00 – TEORIA AUTOHIPNOZY

Omówienie techniki wchodzenia w trans i sposobów wykorzystania transu, różnic pomiędzy hipnozą, autohipnozą i medytacją.

 • Trans, po czym poznać trans
 • Różnice pomiędzy medytacją, a autohipnozą
 • Korzyści z autohipnozy i medytacji

12:45 – PRZERWA KAWOWA

13:00 – TRANS HIPNOTYCZNY

Wprowadzenie uczestników szkolenia w trans hipnotyczny i założenie kotwic na autohipnozę i trans.

 13:30 – SPOSTRZEŻENIA UCZESTNIKÓW ZWIĄZANE Z DOŚWIADCZENIEM TRANSU

Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z transem hipnotycznym.

13:45 – AKTYWACJA KOTWIC

Uczestnicy testują założone kotwice na wejście w stan transu.

14:00 – PRZERWA OBIADOWA

15:00 – TECHNIKI WCHODZENIA W TRANS AUTOHIPNOTYCZNY

Podstawowe techniki wchodzenia w stan autohipnozy.

 • Technika oddechowa.
 • Technika Koncentracji na punkcie
 • Technika rytmu.
 • Technika Betty Erickson

 15:30 – ĆWICZENIA INDYWIDUALNE

Uczestnicy indywidualnie ćwiczą techniki wchodzenia w trans hipnotyczny. Na jedną technikę poświęcają kilka minut, chwila przerwy, następna technika.

15:45 – PRZERWA KAWOWA

16:00 – SPOSTRZEŻENIA UCZESTNIKÓW ZWIĄZANE Z SAMODZIELNYM WCHODZENIEM W TRANS

Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z wchodzeniem w stan autohipnozy.

16:30 – PRZYKŁADY PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA AUTOHIPNOZY

Przykłady sugestii i procesu autohipnozy pomocne przy poprawie zdrowia, samopoczucia, podniesienia własnej wartości, kreowania przyszłości.

16:45 – PRZERWA KAWOWA

17:30 – ĆWICZENIA INDYWIDUALNE

Uczestnicy indywidualnie ćwiczą techniki wchodzenia w trans hipnotyczny i podawanie sobie sugestii.

18:30 – PODSUMOWANIE WARSZTATU

Luźna rozmowa z uczestnikami warsztatu, wręczenie dyplomów.

19:00 – Zakończenie warsztatu autohipnozy

Cena warsztatu autohipnozy

Cena warsztatu 500 zł.
Dla osób, które potwierdzą swój udział do 1 grudnia 2019 r. cena 350 zł

50 zł płatne na rachunek bankowy przy rejestracji, nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem warsztatu, bez ważnej przyczyny, a pozostała cześć w dniu rozpoczęcia.

Gwarancja satysfakcji

Jeśli warsztat nie spełni twoich oczekiwać, możesz bez słowa z niego zrezygnować w ciągu pierwszych trzech godzin od rozpoczęcia i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty!

Czas i miejsce

Kiedy: 8.2 2019 roku, niedziela.

Gdzie: Ulica Stefana Żeromskiego 115, 90-549 Łódź
Brak możliwości komentowania.