Przetrwać czas ograniczeń – Corona wirus

Procedura hipnotyczna mająca na celu poradzenie sobie z ograniczeniami związanymi z ochroną przed corona wirusem.

Treść indukcji hipnotycznej ma wprowadzić spokój i zdolność do podporządkowania się zaleceniom izolacji w tym czasie. Jego celem jest otwarcie się, pomimo trudności, na nowe możliwości związane z ograniczeniami i koniecznością izolacji. W efekcie indukcja prowadzi do wykorzystania czasu izolacji na wzmocnienie siebie, relacji rodzinnych i wykorzystanie czasu izolacji do osobistego rozwoju.

Celem indukcji jest akceptacja ograniczeń i obrócenie tycze ograniczeń na swoją korzyść.

Autohipnoza i procedura akceptacji z nią związana umożliwia przetrwanie tego trudnego okresu i wykorzystanie możliwości, jakie się z nim wiążą, pomimo licznych ograniczeń dla własnego dobra.

Brak możliwości komentowania.