Autohipnoza i hipnoza

„Wszystkie wspaniałe rezultaty, jakie kiedykolwiek osiągnął człowiek, możliwe były dzięki temu, iż uwierzył, że coś w nim samym jest wyższego nad zewnętrzne okoliczności.”  B. Barton

Wiele osób zastanawia się, czym tak naprawdę jest autohipnoza. Bardzo często bazują na licznych obiegowych opiniach na temat hipnozy, technik relaksacyjnych i autohipnozy. Niektóre opinie są bardzo korzystne dla tego procesu, a inne wprost przeciwnie. Przeglądając specjalistyczną literaturę i Internet, można znaleźć mnóstwo definicji, począwszy od bardzo poważnych, a skończywszy na takich, które można potraktować z przymrużeniem oka.

Prawie wszyscy z nas spotkali się z hipnozą, jeśli nie osobiście, to przynajmniej pośrednio. Na temat hipnozy krążą różne poglądy. Znajdujemy takie, że jest niezwykle skuteczna w terapii, a także takie, które z hipnozy robią panaceum na wszelkie problemy. Niektórzy przedstawiają hipnotyzera, jako osobę obdarzoną niezwykłą mocą, zmieniającego hipnotyzowanego, w co tylko zechce, a inni robią z niego zwykłego kuglarza.

W rzeczywistości proces hipnozy sprowadza się do wprowadzenia przez hipnotyzera osoby hipnotyzowanej w stan transu hipnotycznego. I dopiero po jego osiągnięciu hipnotyzer wprowadza odpowiednie sugestie do części ukrytej umysłu osoby hipnotyzowanej.

Należy jednak zauważyć, że rola hipnotyzera sprowadza się tylko do roli przewodnika na drodze do transu hipnotycznego, a od hipnotyzowanego zależy, czy będzie podążał za swoim przewodnikiem. Jeśli będzie kroczył za przewodnikiem, to wejdzie w trans, a jeśli nie, to mu się to niestety nie uda. Po wejściu w trans hipnotyczny przez hipnotyzowanego, rola hipnotyzera ulega zmianie i staje się on tylko narzędziem służącym do podania hipnotyzowanemu wcześniej przygotowanych sugestii. Na koniec znów zmienia się w przewodnika wyprowadzającego hipnotyzowanego z transu hipnotycznego. Cała zaś praca i odpowiedzialność zarówno za wejście w trans, jak i przyjęcie sugestii spoczywa na osobie hipnotyzowanej.

W hipnozie na drodze do uzyskania zarówno transu hipnotycznego, jak i podania sugestii mamy pomocnika, który nas prowadzi, reaguje na nasze reakcje i dostosowuje cały proces na bieżąco dla uzyskania jak najlepszego efektu.

„Aby osiągnąć wielkie rzeczy, musimy nie tylko działać, ale także marzyć; nie tylko projektować, ale także wierzyć.”  A. France

W autohipnozie role hipnotyzera i osoby hipnotyzowanej nie są podzielone.  Oddający się autohipnozie sam dla siebie jest zarówno hipnotyzerem jak i osobą hipnotyzowaną. Może to powodować, przynajmniej we wstępnym okresie, niewielkie problemy, ponieważ odpowiedzialność za proces spoczywa tylko i wyłącznie na naszych barkach. Aby czynność przyniosła oczekiwane efekty niezbędne jest dokładne jej przeprowadzenie, a to wiąże się z dogłębnym jej zrozumieniem.

Brak możliwości komentowania.