Uwolnienie się od życiowego bagażu

Procedura autohipnotyczna i hipnotyczna wykorzystująca metaforę w hipnoterapii do pozbycia się bagażu złych doświadczeń z przeszłości.

Skrypt procedury może być wykorzystany zarówno podczas samodzielnego wprowadzania się w trans hipnotyczny, czyli autohipnozy i sesji hipnoterapii.

Zanim procedura zostanie zastosowana, należy skorzystać z dowolnej techniki wprowadzania w trans, uzyskania stanu transu hipnotycznego. Sam proces uwalniania od bagażu złych, życiowych doświadczeń może być zastosowana dopiero w stanie transu hipnotycznego.

Technika ta jest wykorzystywana do zamknięcia starej drogi życia i rozpoczęcia nowej, ale już bez złego doświadczenia z przeszłości, symbolizowanego, jako bagaż.

Hipnoterapia wykorzystująca tę technikę działa na dwa sposoby:

  • połączenie uczucia akceptacji, pożądania i kochania,
  • oraz przeniesienie na nową drogę już bez bagażu złych doświadczeń.

Stare, złe doświadczenia zostają porzucone i będąc od nich wolnym, osoba podąża dalej w przyszłość, już bez bagażu emocjonalnego swojej przeszłości. To podejście pozwala na zakończenie złych uczuć związanych z na przykład zakończeniem związku, porzucenia czy rozwodu i wielu innych przykrych doświadczeń życiowych i rozpoczęcie nowego etapu życia już bez obciążających emocji.

 

Brak możliwości komentowania.