Czym jest hipnoza

Odpowiedź na pytanie, czym jest hipnoza, a co za tym idzie autohipnoza nie jest prosta. Naukowcy od ponad stu lat się na ten temat ścierają z różnymi koncepcjami i teoriami. Jedni twierdzą, że hipnoza jest odrębnym stanem świadomości, inni zaś temu zaprzeczają.

Obecnie przeważa pogląd, że hipnoza jest uznawana za odrębny stan i proces psychobiologiczny. (Benedittis, 2015. Neural mechanisms of hypnosis and meditation. Journal of Physiology , Paris. 109 (2015) 152–164)

W badaniach wykorzystujących procesy obrazowania ludzkiego mózgu powstają zmiany funkcjonalne obejmujące kodowanie pamięci, związki pomiędzy umysłem a ciałem, oraz bodźce słuchowe i wzrokowe.

Zgodnie z tymi poglądami hipnoza może zostać wykorzystana do poznania mózgu i badań nad nim, występów scenicznych oraz do wprowadzania zmian w swoim życiu.

Wiele osób doświadczając hipnozy nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że doświadcza stanu transu hipnotycznego. Prawdopodobnie powodem tego jest znajomość tego stanu i uznanie go za stan normalny. Jeśli sięgniemy pamięcią, znajdziemy takie sytuacje, w których byliśmy do tego stopnia skoncentrowani na czymś, że to, co na zewnątrz było pomijane, czas się zatrzymywał.

Stany hipnotyczne i zbliżone do hipnotycznych pojawiają się zawsze, kiedy przestajemy być świadomi tego, co robimy, a myśli kierują się w kierunku wspomnień albo marzeń. W tym czasie umysł sobie swobodnie zagłębia się we wspomnieniach lub marzeniach i przestaje kontrolować otoczenie i wykonywane czynności, które są realizowane niemalże automatycznie, bez nadzoru.

Stan ten, co prawda nie może zostać w pełni uznany za stan transu hipnotycznego, ale daje dostęp do nieświadomej części umysłu.

Trans hipnotyczny może być lekki, głęboki, albo pośredni. Przeważnie doświadczamy lekkich stanów hipnotycznych i nawet nie zwracamy na nie uwagi. Z tego powodu warto poznać główne cechy lekkiego transu hipnotycznego.

Lekki trans hipnotyczny

 • W stanie rozluźnienia wchodzimy w lekki trans hipnotyczny, który świadomie możemy pogłębić.
 • Stany, w których łatwo możemy sięgnąć do wspomnień, kiedy wspomnienia niejako same napływają, są wyraźne.
 • Wyobraźnia. Chwile, kiedy oddając się marzeniom, fantazjom albo wspomnieniom, stają się one bardzo realne.
 • Chwile wzmożonej koncentracji podczas realizacji jakiś zadań.
 • Stany, w których nie oceniasz tego, co robisz i co się dzieje, a po prostu robisz bez zastanowienia.

Wiedząc o tym, kiedy w sposób naturalny pojawia się trans hipnotyczny, nawet lekki, można przejąć kontrolę nad procesem i samodzielnie go pogłębić, a następnie wykorzystać dla siebie, przeprowadzić kontrolowany trans hipnotyczny z pożądanymi sugestiami, czyli niejako dokonać aktualizacji swojego umysłu.

Wykorzystanie hipnozy dla siebie

  • Relaksacja i odpoczynek. Czyli bycie dokładnie tam, gdzie chcesz być lub jesteś bez odwracania uwagi.
  • Uwalnianie się od nałogów.
  • Kontrola wagi i jedzenia. Koncentracja na pożądanej zmianie.
  • Zmiana postrzegania siebie, poczucia własnej wartości, samooceny, zdolności koncentracji, nauki itd.
  • Zwalczanie bólu.
 • Zwalczanie lęku, frustracji, depresji, zmniejszanie ich skutków.
 • Ustalanie i osiąganie celów, motywacja. Koncentracja na tym, co chcesz osiągnąć, bez rozpraszania się.

Sam proces związany z wykorzystaniem hipnozy dla swoich potrzeb wiąże się z odpowiednim zastosowaniem sugestii i metafor wspierających zmianę, do której dążysz, a poprzez to zastąpienie i uwolnienie się od starego, nowym, lepszym, pożądanym.

Najciekawsze w hipnozie jest to, że pożądane zmiany, których chcesz dokonać zarówno w sobie, jak i swoim życiu następują łatwo i naturalnie. Niejako bez twojego wysiłku. Po prostu się dzieją, ponieważ bez wysiłku podejmujesz z pełnym przekonaniem działania prowadzące cię do celu.

Brak możliwości komentowania.